Association loi 1901
Stowarzyszenie według prawa z 1901

Fragment statutu

ARTYKUŁ 3 - CELE

Dom Kopernika uczestniczy w rozwoju relacji między Polską i Francją, a w szczególności między Regionami Occitanie i Województwem Kujawsko-Pomorskim w duchu przyjaźni między obu krajami i regionami.

Celem Domu Kopernika jest :

a) wzmocnienie więzi kulturalnych, naukowych, gospodarczych i stosunków dwustronnych między Francją i Polską, a w szczególności między regionami partnerskimi, Occitanie i Kujawsko-Pomorskim oraz miastami Tuluzą, Bydgoszczą i Toruniem,
b) promowanie kontaktów między osobami prywatnymi i firmami,
c) stworzenie miejsca integracji Polaków oraz przyjaciół Polski zamieszkałych na stałe w Tuluzie, przebywających tu tymczasowo i studentów.

ARTYKUŁ 4 – DZIAŁALNOŚĆ DOMU KOPERNIKA

Dom Kopernika działa we współpracy z Ambasadą Polski w Paryżu, Polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, województwem Kujawsko-Pomorskim, Konsulatem Generalnym w Lyonie, Izbą Handlowo-Przemysłową Polsko-Francuską w Paryżu, Instytutem Polskim w Paryżu oraz ze wszyskimi instytucjami zainteresowanymi współpracą gospodarczą i kulturalną między Polską i Francją.

Dom Kopernika wpółpracuje z instytucjami gospodarczymi, politycznymi, naukowymi i kulturalnymi regionu Occitanie zainteresowanymi relacjami z województwem Kujawsko-Pomorskim i z Polską.

Działalność Domu Kopernika polega na informowaniu swoich członków, interweniowaniu w ich interesie i organizacji wszelkich wydarzeń potrzebnych do realizacji celu wyznaczonego w artykule 3, a w szczególności :

a) promowaniu w każdej dostępnej formie wszelkich aspektów : kulturalnego, turystycznego, sportowego, gospodarczego, naukowego, wymiany młodzieży itp. województwa Kujawsko-Pomorskiego w Tuluzie i regionie Occitanie,
b) rozprowadzaniu informacji potrzebnych do rozwoju wymiany godpodarczej i kulturalnej między oboma krajami,
c) udzielaniu porad i asysty biznesowej,
d) organizowaniu seminariów, konferencji, spotkań, przyjęć i zebrania polsko-francuskich,
e) tworzeniu i podtrzymywaniu kontaktów z instytucjami narodowymi i europejskimi zaangażowanymi we współpracę gospodarczą między dwoma krajami,
f) informowaniu o wszelkich dostępnych formach pomocy, francuskiej i innej, potrzebnej do promocji kontaktów,
g) przyjmowaniu stowarzyszeń francusko-polskich z regionu Occitanie,
h) otwarciu dyżuru konsularnego Konsulatu Generalnego w Lyonie i biura Konsulatu Honorowego w Tuluzie,
i) zaoferowaniu miejsca spotkań i wymian kulturalnych takich jak biblioteka, klub książki, klub dyskusyjny itp.,
j) rozpowszechnaniu kultury polskiej : kursy języka polskiego dla dzieci i doroslych itp.,
k) organizowaniu projektów : kursy języka francuskiego, wystawy itp.,
l) organizowaniu ewentów dla szerokiej publiczności i wyspecjalizowanych,
m) i wszelkich innych działaniach podobnych i spójnych z wyżej wymienionymi.

Biuro

Prezes

Ephraïm Teitelbaum

Prezes AFPCJ, Przedsiębiorca

Vice-Prezes

Frédéric Molinier

Przedsiębiorca

Sekretarz Generalna

Zuzanna Pająk

Tłumacz

Skarbnik

Krzysztof Stasiak

Doradca polityczny

Zarząd:
Biuro +

Longin Fourdrinier

By
ły Konsul Honorowy Polski w Tuluzie

Antoine Jankowski

Konsul Honorowy Polski w Tuluzie

Maison Kopernika
Maison de Pologne et de Cujavie-Poméranie à Toulouse

23 rue de Stalingrad, boite 9, 31000 Toulouse, France

+ 33 660 160 092

kopernika@kopernika.org